อัมพวา | Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท อัมพวาผลิตภัณฑ์มะพร้าว จำกัด (“บริษัทฯ”) มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ (“ท่าน”) ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย (“การประมวลผลข้อมูล”) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงออกประกาศ เพื่อแจ้งข้อมูลให้แก่ผู้ใช้บริการอันเกี่ยวกับ สิทธิและหน้าที่ ตลอดจนเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเก็บ รวมรวบ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านสามารถตรวจสอบวัตถุประสงค์และรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงช่องทางการติดต่อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้

ช่องทางการติดต่อ


หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อได้ที่
บริษัท อัมพวาผลิตภัณฑ์มะพร้าว จำกัด.
1526-1540 ซอยพัฒนาการ 48 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล E-mail: dpo@gfca.com